Piraiko Real Estate
Image Description

Golden Visa

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ GOLDEN VISA

Κάθε υπήκοος τρίτης χώρας που γίνεται κάτοχος «GOLDEN VISA», καθώς και τα μέλη της οικογενείας του (σύζυγος, τέκνα του/της ίδιου/ας ή της/του συζύγου έως 21 ετών, γονείς του/της δικαιούχου και γονείς της/του συζύγου) δικαιούται τις ακόλουθες παροχές:

• Δικαίωμα εισόδου στην Ελλάδα επί πέντε (5) έτη.
• Μόνιμη Διαμονή στην Ελλάδα επί πέντε (5) έτη.
• Δικαίωμα ανανέωσης της «GOLDEN VISA» κάθε πέντε (5) έτη υπό προϋποθέσεις.
• Δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης και παραμονής για 180 ημέρες το χρόνο στις Ευρωπαϊκές Χώρες
που ανήκουν στην Συνθήκη του Σένγκεν, εντός ή εκτός Ε.Ε.
• Ελεύθερη Πρόσβαση στην εκπαίδευση όπως κάθε Έλληνας πολίτης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ «GOLDEN VISA»

Προκειμένου ένα πολίτης τρίτης χώρας να αποκτήσει «GOLDEN VISA» πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Να έχει εισέλθει στην Ελλάδα νόμιμα.
• Να έχει την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ή ακόμα και ποσοστό εξ αδιαιρέτου ενός ή περισσοτέρων ακινήτων ελάχιστης συνολικής αξίας διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €) και άνω.
• Εναλλακτικά, να έχει συνάψει χρονομεριστική μίσθωση διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών σε ξενοδοχειακά καταλύματα ή τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 8, παρ. 2 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180), εφόσον το ελάχιστο ύψος της μίσθωσης ανέρχεται επίσης σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000 €).
• Εναλλακτικά να αγοράσει αγροτεμάχιο ή οικόπεδο και να οικοδομήσει κτίριο, εφόσον το άθροισμα της αξίας αγοράς αγροτεμαχίου ή οικοπέδου και του εργολαβικού συμφωνητικού ανέρχεται κατ’ ελάχιστο επίσης σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000 €).
• Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου αξίας διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €) και άνω, παρέχεται δικαίωμα διαμονής μόνο εφόσον οι ιδιοκτήτες είναι σύζυγοι που κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνο εάν το ποσό που έχει επενδύσει ο κάθε συνιδιοκτήτης, ανέρχεται σε 250.000 €.
• Εάν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου το έχει αποκτήσει μέσω νομικού προσώπου, θα πρέπει να του ανήκουν εξ’ ολοκλήρου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια.

Ο/Η κάτοχος «GOLDEN VISA» έχει το δικαίωμα να εντάξει σε όλα τα δικαιώματα της «GOLDEN VISA» τα μέλη της οικογένειάς του, τα οποία θα αποκτήσουν ξεχωριστή «GOLDEN VISA» το καθένα, υποβάλλοντας ξεχωριστή αίτηση το καθένα:

• Σύζυγο.
• Τέκνα του/της κατόχου και της/του συζύγου.
• Γονείς του/της κατόχου και της/του συζύγου.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, το ύψος της ακίνητης περιουσίας θα προκύπτει από τις αναγραφόμενες στο συμβόλαιο αξίες των ακινήτων ή των συμβάσεων μίσθωσης. Διευκρινίζεται δε ότι ως τίμημα της αξίας του ακινήτου για τις ανάγκες του Ν.4251/2014 νοείται το ποσόν που αναγράφεται ρητώς στο συμβόλαιο ότι καταβλήθηκε για την αγοραπωλησία. Δεν ενδιαφέρει η αντικειμενική αξία του ακινήτου εκτός εάν αυτή αποτελεί το ποσόν που αναγράφεται στο συμβόλαιο ότι καταβλήθηκε για την αγοραπωλησία.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ «GOLDEN VISA»

1.Δικαιούχος

• Τέσσερεις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου (διαστάσεις 4x6), καθώς και CD με την φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή.
• Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου στην Ελλάδα, που φέρει την άδεια εισόδου στην Ελλάδα, όταν αυτή απαιτείται.
• Ιδιωτική Ασφάλεια Ζωής με κάλυψη νοσοκομειακή και ατυχημάτων (κατά προτίμηση από Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία).
• Αντίγραφο του τίτλου αγοράς ακινήτου/ων αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Στο συμβόλαιο πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα ότι το τίμημα καταβλήθηκε από τον αγοραστή στον πωλητή με τραπεζική επιταγή που εκδόθηκε από ελληνικό τραπεζικό λογαριασμό ή απ’ ευθείας από ξένο τραπεζικό λογαριασμό του αγοραστή σε ελληνικό τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή.
• Συμβολαιογραφική βεβαίωση ότι το ακίνητο πληροί όλες τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον Ν. 4146/2013, άρθρο 6, παρ. 2.
• Πιστοποιητικό μεταγραφής του ακινήτου στο οικείο Υποθηκοφυλακείο.

2.Μέλη οικογενείας (σύζυγος, τέκνα του/της ίδιου/ας ή της/του συζύγου έως 21 ετών, γονείς του δικαιούχου και γονείς της/του συζύγου)

• Τέσσερεις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες όπως ανωτέρω.
• Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου, που φέρει την άδεια εισόδου στην Ελλάδα (και σε μερικές περιπτώσεις πιστοποιητικό γέννησης), όπως ανωτέρω.
• Ιδιωτική Ασφάλεια Ζωής με κάλυψη νοσοκομειακή και ατυχημάτων, όπως ανωτέρω.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από ξένη αρχή, που θα αναφέρει την σχέση μεταξύ του Δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του (π.χ. Οικογενειακό Πιστοποιητικό, Πιστοποιητικό Γάμου κλπ.) Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή και να έχει επικυρωθεί με την Σφραγίδα της Σύμβασης της Χάγης (”Apostille”) όπου προβλέπεται ή να έχει αρμόδια μεταφραστεί και επικυρωθεί από αρμόδιο ελληνικό προξενικό γραφείο ή από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.